Φορολογικά

Υπολογισμός Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 2013

Επιστημονική ομάδα  Doskaris & Partners group Επειδή έχουν υπάρξει πολλές απορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και παρακράτησης του Φ.Μ.Υ. για το έτος 2013 (βάσει των νέων συντελεστών φορολόγησης), μέσω αυτής της ενημέρωσης θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις, βασιζόμενοι στην ερμηνευτική εγκύκλιο που έχει εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ. 1010/25-01-2013. Με τις διατάξεις της παρ.1…

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων Νοέμβρίου 2013

 Θέματα Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) – Υποβολή Προσωρινών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ (παρακρατήσεις φόρου) – Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού (από την επιστημονική ομάδα της Doskaris & Partners group)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΟΣΚΑΡΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Θέματα Υποβολή Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α – ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ – Πίνακας συμφωνητικών-συμβάσεων — Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) — Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού – Διαδικασίες Προσλήψεων – Απολύσεων

Φοροτεχνική Ενημέρωση για ΑΠΔ και Ασφάλιση Συγγενών

1.         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ – Α’& Β’ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού ασφαλίζονται με το ίδιο ποσοστό εισφορών που ισχύει για κάθε άλλο εργαζόμενο, (δηλαδή με 43,96% και όχι με 33,65% που ίσχυε έως 30/04/2012). Επισημαίνουμε ότι οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού μπορούν να…