51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ!

Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 21 Απριλίου 2013
Παρακαλώ πατήστε εδώ

Ειδικά βραβεία – Χρηματικά έπαθλα

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προκηρύσσει τη βράβευση εργασιών με τα ακόλουθα βραβεία:

  • “Χωρέμειο Έπαθλο” στη μνήμη του Κ. Χωρέμη
  • “Έπαθλο Δοξιάδη” στη μνήμη του Σ. Δοξιάδη με θέμα “Κοινωνική Παιδιατρική”
  • “Καλύτερη επιστημονική εργασία” στη μνήμη του Ν. Ματσανιώτη

Προθεσμία υποβολής εργασιών για τα Ειδικά Βραβεία (Χωρέμειο, Δοξιάδη, Ματσανιώτη): 15 Μαΐου 2013
Παρακαλώ πατήστε εδώ

Εγγραφές

Εκμεταλλευτείτε τα ειδικά προνόμια προεγγραφής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 51ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ