Ψωρίαση: τρέχουσα σύντομη προσέγγιση της νόσου και της θεραπευτικής αντιμετώπισης