Το φαινόμενο της βέλτιστης έκβασης στις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ) χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και από την εκδήλωση στερεοτυπικών, περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορικών μοτίβων