Τελευταίες εξελίξεις στην Αθηροσκλήρωση και την Αγγειακή Νόσο

Παρατίθεται το newsletter της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου. Την επιμέλεια του περιεχομένου είχαν οι Χ. Μιχαλακέας, Λ. Ραλλίδης, Ι. Λεκάκης.

Μπορείτε να διαβάσετε το newsletter εδώ