Συμφυτική Θυλακίτιδα ή παγωμένος ώμος: Συντηρητική Θεραπεία

Αν δεν εμφανίζεται σωστά παρακαλώ πιεστέ εδώ.
ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΩΜΟΥ-Ν