Μοντέλα πρόβλεψης του προδιαβήτη σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους: η αξία της τιμής γλυκόζης στην 1η-ώρα στην καμπύλη ανοχής γλυκόζης

Σήμερα προτείνεται σε παχύσαρκους ενήλικες η τιμή γλυκόζης 1ης-ώρας≥155mg/dL κατά τη διάρκεια της από του στόματος δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (OGTT) ως ανεξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης της βλάβης του β-κυττάρου.