Σκελετική Υγεία, Τόμος 15ος, Τεύχος 1ο

Το περιοδικό Σκελετική Υγεία εκδίδεται πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΙΟΣ (http://heliost.gr/el/ ). Για την πρόσβαση στο περιοδικό θα πρέπει να διαθέτετε κωδικό πρόσβασης στο site του ΕΛΙΟΣ.
Περιεχόμενα Τεύχους
Διαιτητικό νάτριο και σκελετός
Ο ρόλος των βιολογικών θεραπειών στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας
Η μηχανική σηματοδότηση στους οστεοβλάστες
Ινώδης Δυσπλασία
Παθογένεια, φυσική εξέλιξη και θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος
Μελέτη της σκελετικής υγείας ενήλικων πασχόντων απο τη νόσο της γαλακτοζαιμίας: Μια ανασκόπηση
 

Το περιοδικό αποτελεί ευγενική χορηγία των εταιρειών BIANEΞ ΑΕ, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ –ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ και GALLENICA AE.

Δείτε το περιοδικό: