Ρήξη Μυοτενοντίου Πετάλου Ώμου

Αν δεν εμφανίζεται σωστά πίεστε εδώ

Η συνέχεια στο βιβλίο του Δημήτριου Γουλέ “Παθήσεις Ώμου”