Προκηρύξεις ΕΣΠΑ από Λιάκου Αικ. & Συνεργάτες

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε την επίσημη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των τεσσάρων Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που είχαν προδημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2015 και αφορούν Υφιστάμενες ΜΜΕ και Τουριστικές επιχειρήσεις, Νεοφυή επιχειρηματικότητα και Πτυχιούχους 3βάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για τη Δράση που σας ενδιαφέρει για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επικοινωνείτε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στην υποβολή μιας ανταγωνιστικής πρότασης.

Δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ” λεπτομέρειες…
Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και ενίσχυση απασχόλησης” λεπτομέρειες…
Δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων” λεπτομέρειες…
Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” λεπτομέρειες…
Website
Email