ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΕΛΙΑ: ΕΛΕΥΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας αποστέλλουμε το περιοδικό της “Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής”
Με εκτίμηση
ΔΗΜ. Ι.ΓΟΥΛΕΣ, Ρευματολόγος
Δ/ντής Συνταξης
[YUMPU epaper_id=62160276 width=”700″ height=”600″]