Ο ρόλος της PET/CT στους όγκους της γυναικείας πυέλου

Ο ρόλος της PETCT στους όγκους της γυναικείας πυέλου