Οικονομική κρίση και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ηλικιωμένων

Αν δεν εμφανίζεται σωστά πιέστε εδώ

Πηγή:Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018, ΤΟΜΟΣ 35, ΤΕΥΧΟΣ 2