Νέες Κυκλοφορίες Ιατρικών Βιβλίων

Layout 1ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Δ΄ έκδοση) / Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επιμέλεια : Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης

Έτος έκδοσης : 2012

Εκδόσεις: University Studio Press

Περισσότερα