Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων σε παιδιά

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων των μικροβιακών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων σύμφωνα με τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν.