Λανθάνουσα Φυματίωση και Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Άρθρο πρακτικής σκοπιμότητας όπου αξιολογείται η ανίχνευση της λανθάνουσας ΤΒ σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ανοσοκαταστολή. Eπικαιροποιείται ο διαγνωστικός ρόλος της φυματινοαντίδρασης mantoux σε σχέση με τις νεότερες μεθόδους quantiferon κα T-SPOT.TB που στηρίζονται στην in vitro παραγωγή και απελευθέρωση IFΝ-γ από τα Τ-λεμφοκύτταρα μετά από ειδικό αντιγονικό ερεθισμό (IGRAs).