ΚΕΕΛΠΝΟ: Ενημερωτικό Δελτίο για ηπαίτιδα C 10/2015