Καμπάνια ενημέρωσης για τη μηνιγγίτιδα

Be Free

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία στην προσπάθεια περαιτέρω ενημέρωσης των παιδιάτρων, αποστέλλει το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

http://befree.e-child.gr/