Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου οσφυϊκής μοίρας ΣΣ – οσφυαλγικά σύνδρομα

Κήλη του οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου