Ισοτιμία υπογραφής ιδιωτών ιατρών και του δημοσίου