Ημερίδα: ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΩΜΟΣ – Κλινικό φροντιστήριο, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, αίθουσα διαλέξεων Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα