Ενημέρωση για φορολογικές αλλαγές Ιανουάριος 2014

Απο 1/1/2014 έχουν επέλθει μεταβολές τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών.

Προβολή