Εμβιομηχανική δομή και λειτουργία των σπονδυλικών συνδέσμων, Δ. Γουλές

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του Ρευματολόγου Δ. Γουλέ εδώ