Η διαγνωστική προσέγγιση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Ο Π.Χ.Σ. είναι ο σύνδεσμος του γόνατος o oποίος υφίσταται συχνότερα τραυματισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κακώσεων συμβαίνει κατά τη διάρκεια αθλημάτων τα οποία απαιτούν απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης, στο γόνατο το οποίο σηκώνει το βάρος του σώματος όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο ή τις χιονοδρομίες.