Διαβητικό χέρι: Απόσπασμα από το βιβλίο “Μυοσκελετικές εκδηλώσεις στον Διαβήτη”

Δ. Γουλές, Ν. Τεντολούρης

Μπορείτε να διαβάσετε το απόσπασμα εδώ.

Stiff Hand Syndrome (Diabetic Cheiroarthropathy)