Γενετικοί Πολυμορφισμοί του B-CELL Activator factor (BAFF) στον Συστηματικό Ερυθυματώδη λύκο: Συσχέτιση με Υποκλινική Αθηροσκλήρυνση

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ B-CELL ACTIVATOR FACTOR (BAFF) ΣΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ