ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Το ευρύ φάσμα της παθολογίας των τενόντων του μυοτενοντώδους πετάλου του ώμου περιλαμβάνει τη θλάση, τη φλεγμονή, την ίνωση, μερικές και πλήρεις ρήξεις του μυοτενοντώδους πετάλου και τέλος την αρθροπάθεια που συνδέεται με τις ρήξεις του πετάλου…