Ιατρικά Συνέδρια

Το 45ο ΕΠΙΣ, 15 – 18 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) θα πραγματοποιήσει το 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ) της, στις 15-18 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Πρόεδρος: Δ. Μπούμπας Αντιπρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος Ειδ. Γραμματέας: Μ. Κουτσιλιέρης Ταμίας: Δ. Δημητρούλης Μέλη Ε. Βογιατζάκης, Θ. Βραχλιώτης,…