Ο Ι.Σ.Α. ζητά τα οικονομικά στοιχεία του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ) για να αποδείξει την βιωσιμότητα του ταμείου ώστε να αποφευχθεί η ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ

Προς τον

Πρόεδρο του ΤΣΑΥ

κ. Αναστάσιο Βασιάδη

Οδός Αχαρνών αρ.27

     Αθήνα, 02/10/2012

                                                                      Α.Π 32809

Εξαιρετικά Επείγον

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο ΙΣΑ έχει εκφράσει την ριζική αντίθεση του στην προώθηση από την διυπουργική συνάντηση της ένταξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις από την τρόικα. Από στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διυπουργική συνάντηση των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας προκύπτει ότι το έλλειμμα του Οργανισμού θα κλείσει φέτος στα 2 έως 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη του προς όλους τους παρόχους ανέρχονται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η τραγική οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ θα συμπαρασύρει το ταμείο μας με αποτέλεσμα να το εξαθλιώσει.

Επειδή γνωρίζαμε την ως άνω κατάσταση είχαμε παρέμβει, ήδη από τον Μάιο του 2012, προκειμένου να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ και με την δική σας συνεισφορά πράγματι είχαμε πετύχει την αναστολή ένταξης του, επικαλούμενοι την βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ.

Επειδή πιστεύουμε ότι και για τη παρούσα χρονική περίοδο , το ταμείο μας συνεχίζει να είναι βιώσιμο και εύρωστο, σας καλούμε λοιπόν όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία

1)Τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (2009, 2010, 2011) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεων, λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης )

2)Τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και

3)Τις αναλυτικές εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών

Ο ΙΣΑ θα χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για την στοιχειοθέτηση της παρέμβασης μας ενώπιον των αρμοδίων υπουργών, προκειμένου να μην ενταχθεί το ταμείο μας στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ.

Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά του ταμείου μας για την πρόσκαιρη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ήδη έχει καταρρεύσει και το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι η παράταση της πρόσκαιρης λειτουργίας του και η κατάρρευση και του δικού μας ταμείου.

Σας καλούμε λοιπόν όπως άμεσα μας προσκομίσετε τα ως άνω οικονομικά στοιχεία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                      ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ