Θέσεις Οικογενειακών Ιατρών για Ημερήσια Εργασία στην Ιρλανδία

Η εταιρία Stanwood Medical Services Ltd αναζητά αγγλόφωνους οικογενειακούς γιατρούς (ειδικότητα στην οικογενειακή/γενική ιατρική απαραίτητη) για ημερήσια εργασία σε ιατρεία στην Ιρλανδία.
Παρέχεται ενημέρωση/προσαρμογή προσληφθέντων, εξαιρετική αμοιβή και είναι διαθέσιμες παροχές.
Επικοινωνία: Προωθήστε τα βιογραφικά σημειώματα σε αγγλική γλώσσα στην Sarah Ellis στο info@stanwoodmedicalservices.com ή καλέστε στο +353749732924.
www.stanwoodmedicalservices.com