Θέσεις Εργασίας

  1. Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη Επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο <<Ορθοπαιδική – Τραυματιολογία>>
  2. EURES-ΟΑΕΔ: Θέσεις εργασίας για πρόσληψη ιατρών στη Σουηδία
  3. GlobalMediRec: Θέσεις εργασίας στην Αγγλία
  4. AM Global: Θέσεις εργασίας στη Γερμανία
  5. Επίσκεψη Μouwasat Μedical Group στην Αθήνα στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2015 για την στελέχωση νοσοκομείων του ομίλου από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων