Θέσεις εργασίας για Ιατρούς 23/5/2014

– Προκήρυξη θέσεων αγροτικών ιατρείων

– Έγκριση Αύξησης χρόνου Ειδίκευσης ιατρών στην Ειδικότητα της Καρδιολογίας από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Ρόδου <<Ανδρέας Παπανδρέου>> 

– Αναγνώριση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Εργαστηρίου του Παν. Νοσοκομείου ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ως κατάλληλης για την άσκηση των ιατρών

– Θέσεις εργασίας για Παθολόγο Ανατόμο και Αναισθησιολόγο στην Αγγλία

– Θέσεις εργασίας για Αναισθησιολόγους στην Αγγλία

– Θέσεις εργασίας για ειδικευμένους γιατρούς στη Σκανδιναβία

 

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας