Αθηναϊκά Βραδινά Φιλοσοφικών Συζητήσεων- Αναζητήσεων

Για 17η χρονιά οι φιλοσοφικές συναντήσεις μας θα συνεχισθούν και την ερχόμενη περίοδο με κεντρικό θέμα:

Γλώσσα και Φιλοσοφία,

θέμα ιδιαίτατα ενδιαφέρον, καθόσον θα θιγούν και θα συζητηθούν αλήθειες που μας αγγίζουν και που συνιστούν αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξής μας. Θα συζητηθεί ο συμβολικός χαρακτήρας κάθε έκφρασης, ο χαρακτήρας τα γλωσσικής έκφρασης, η δομή, οι επεκτάσεις (λογοτεχνία, επιστήμες, μύθος, καθημερινότητα, πνεύμα του λαού και γλώσσα κ.ο.κ.), η σχέση της γλώσσας με το λόγο και το πνεύμα, καθώς και η μαγεία της που ακραγγίζει τα ύστατα του είναι μας.

Γνωρίζετε όλοι πως στην ανοιχτή και ανθεκτική μας παρέα γίνεται προσπάθεια προσέγγισης (ο άνθρωπος μιλάει στον άνθρωπο) της ίδιας μας της φύσης και των μεγάλων εμπνοών της χωρίς εντυπωσιασμούς και θορύβους.

Θα χαρούμε να σας ξανασυναντήσουμε, όπως και τυχόν φίλους σας που θα το επιθυμούσαν. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί ελαφρά, όχι όμως οι ημερομηνίες και οι τόποι των συναντήσεών μας.

Το πρόγραμμά μας είναι το ακόλουθο: 19 Οκτωβρίου 2015: Η συμβολική φορά και η έκφραση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.

26 Οκτωβρίου 2015:  Σύμβολο και συμβολική, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35 εισηγητής: Νίκος Μακρής. 2 Νοεμβρίου 2015: Οι μορφές της συμβολικής έκφρασης, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 9 Νοεμβρίου 2015:  : Προκείμενες της έκφρασης: Νόηση, αίσθηση, αντίληψη, γνώση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 23 Νοεμβρίου  2015:  Η γλωσσική έκφραση, το γλωσσικό φαινόμενο, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 30 Νοεμβρίου 2015: Βιώματα και Ποίηση στο έργο του Δ. Σολωμού, 730 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Αναστασόπουλος. 7 Δεκεμβρίου 2015: Προφορικός και γραπτός λόγος: Η δυναμική της συμβολικής φοράς στη γλωσσική έκφραση, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 14 Δεκεμβρίου 2015: Η μυθική-ουτοπική-συμβολική συνθέτουσα στη γλώσσα, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 21 Δεκεμβρίου 2015: Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, η επανάσταση της γραφής, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής. 18 Ιανουαρίου 2016: Συγχρονική και διαχρονική έκφραση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, 7.30 μ.μ., Καφέ Κοραής Ιπποκράτους 35, εισηγητής: Νίκος Μακρής.