Νεφρολογία

Moduprost για την υπερπλασία προστάτη

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 24278   To ModuProst είναι ένας απολύτως φυτικός συνδυασμός που στοχεύει στη μείωση του όγκου των κυττάρων του προστάτη, στη μείωση της φλεγμονής και γενικότερα στη βελτίωση της λειτουργίας του ουροποιογεννητικού συστήματος. Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με το Moduprost και δημοσιεύθηκε στο Lancet απέδειξε ότι η καθημερινή του λήψη οδήγησε σε σημαντική…

Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα

Οι κρυοσφαιριναιμικές αγγειΐτιδες (CV) αποτελούν ανοσοσυμπλεγματικές αγγειΐτιδες, οι οποίες προσβάλλουν κυρίως μικρά (Jennette JC et al, 1994) και, λιγότερο συχνά, μέσου ή ακόμα και μεγάλου μεγέθους, αγγεία και είναι αποτέλεσμα της κρυοσφαιριναιμίας.

Η βιοανάδραση (biofeedback) στην κλινική πράξη.

Δ. ΓΟΥΛΕΣ1, Κ. ΜΠΑΛΑΚΑΤΟΥΝΗΣ2, Α. ΑΓΓΟΥΛΕΣ3 1. Ρευματολόγος, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ, 2. Φυσικοθεραπευτής, 3. Ορθοπαιδικός χειρουργός Το παρόν άρθρο γίνεται σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση της μεθόδου βιοανάδρασης ή βιολογικής ανατροφοδότησης(biofeedback).Ορίζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές λειτουργίας της μεθόδου,οιενδείξεις καθώς καιτα διάφορα είδη βιοανάδρασης τα οποία εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική πράξη. Τέλος,στο β΄μέρος γίνεταιεπιλογή καικριτική βιβλιογραφική…