Μικροβιολογία

Postnatal Innate Immune Development: From Birth to Adulthood

Abstract It is well established that adaptive immune responses are deficient in early life, contributing to increased mortality and morbidity. The developmental trajectories of different components of innate immunity are only recently being explored. Individual molecules, cells, or pathways of innate recognition and signaling, within different compartments/anatomical sites, demonstrate variable maturation patterns. Despite some discrepancies…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 2. Νοσοκομείο Metropolitan, Πειραιάς Σκοπός μελέτης:  Οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με καθετήρες κεντρικής γραμμής (CLABSI) αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς. Για την αποφυγή των λοιμώξεων αυτών, συστήνεται προοδευτικά η εφαρμογή δέσμης κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων. Αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε δέσμες μέτρων πρόληψης στους ασθενείς από όλες…

Πρόοδοι στην επιστήμη και η συμβολή τους στην Ιατρική

Φιλοσοφία της έρευνας Η έρευνα ξεκινάει από την αρχή της ανθρωπότητας και σχετίζεται με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Από αυτό φαίνεται ότι η έρευνα αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη και αυτή καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως: από την ανάγκη να λύσει ο άνθρωπος βασικά προβλήματα της ζωής του και από την αδυναμία να δεχτεί «λογικά» κενά ο «επεξεργαστής»…