Μικροβιολογία

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

DSC02758ce

1. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 2. Νοσοκομείο Metropolitan, Πειραιάς Σκοπός μελέτης:  Οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με καθετήρες κεντρικής γραμμής (CLABSI) αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς. Για την αποφυγή των λοιμώξεων αυτών, συστήνεται προοδευτικά η εφαρμογή δέσμης κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων. Αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε δέσμες μέτρων πρόληψης στους ασθενείς από όλες…

Πρόοδοι στην επιστήμη και η συμβολή τους στην Ιατρική

Φιλοσοφία της έρευνας Η έρευνα ξεκινάει από την αρχή της ανθρωπότητας και σχετίζεται με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Από αυτό φαίνεται ότι η έρευνα αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη και αυτή καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως: από την ανάγκη να λύσει ο άνθρωπος βασικά προβλήματα της ζωής του και από την αδυναμία να δεχτεί «λογικά» κενά ο «επεξεργαστής»…