ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Οι σημαντικές μεταβολές στην σχετική Νομοθεσία έχουν διαμορφώσει νέες συνθήκες που επηρεάζουν σημαντικά την μελλοντική εξέλιξη των  ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.

 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το Ν.3919/2011 και την ακόλουθη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Αριθμ.Πρωτ. Υ3β/Γ.Π./ΟΙΚ.130/20.2.2012)
  • Τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Φ.Ε.Κ. αρ.2456/3.11.2011),
  • Τους δεσμευτικούς δημοσιονομικούς στόχους μετά και την υπογραφή του 2ου μνημονίου,

 

προκύπτει ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί  οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την είσοδο μεγάλων επενδυτικών σχημάτων στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών της χώρας μας. Τα επενδυτικά αυτά σχήματα, εξαιτίας των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και να μετατρέψουν το χώρο της υγείας σε ολιγοπωλιακή αγορά προς όφελός τους.

 

Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός βρίσκεται πλέον σε  ένα κρίσιμο σταυροδρόμι:

  • να επιλέξει την κατεύθυνση της αδράνειας που θα τον οδηγήσει στο κλείσιμο του ιατρείου του και κατά πάσα πιθανότητα στην έμμισθη εργασία με αβέβαιες αποδοχές,
  • ή να δραστηριοποιηθεί άμεσα κατά τον τρόπο που θα διασφαλίσει τα μέγιστα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και το εισόδημά του.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63

Τηλ.-Fax: 210-9858235

Kιν.: 6972254044 , 6977708875

e-mail: info@synergein.gr