Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα-Δήμος Λαγκαδά

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα
Δήμος Λαγκαδά
* 1 ΠΕ Ιατρών (Ουρολόγο) (μέχρι 30.6.2012)
* 1 ΠΕ Ιατρών (Καρδιολόγο) (μέχρι 30.6.2012)
* 1 ΠΕ Ιατρών (Παθολόγο) (μέχρι 30.6.2012)
* 1 ΠΕ Ιατρών (Ορθοπαιδικό) (μέχρι 30.6.2012)
* 4 ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (μέχρι 30.6.2012)
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού (μέχρι 30.6.2012)
* 1 ΤΕ Λογιστικού (μέχρι 30.6.2012)
* 3 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ Νοσηλευτικού (μέχρι 30.6.2012)
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών (μέχρι 30.6.2012)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A1%CE%A91%CE%9F-45%CE%A3