Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κενές & κενούμενες θέσεις Κ.Υ.-Π.Ι. άγονων & νησ.περιοχών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2014.

Δείτε εδώ την προκήρυξη