Προκήρυξη για εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2014-2015

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2014-15, που αρχίζει 20/10/2014 και λήγει 27/02/2015. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

  1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
  1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Γ, ΕΞΑΜΗΝΟ

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων

Α) Γιατροί:

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές κατά προτίμηση με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες (πιστοποιημένοι) για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση -Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

1) Τηλεϊατρική

2) Συστήματα επικοινωνίας

3) Αγγλικά

4) Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών.

4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 16-09-2014 μέχρι 22-09-2014, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

Αθηνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2132143139, 2132143137

Θεσσαλονικη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7

Κατεβάστε την προκηρυξη