Παρέμβαση του ΙΣΑ για τον συμψηφισμό του clawbac, με επενδύσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των Φορέων ΠΦΥ

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΙΣΑ πατώντας εδώ