Ο Ι.Σ.Α. ζητά από το ΤΣΑΥ να πράξει τα δέοντα για την κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του

Αθήνα, 22/10/2012

                                                                           ΑΠ 33202

Προς το ΤΣΑΥ

 

Αχαρνών 27 Αθήνα

«Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΥ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ»

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΤΣΑΥ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ»

O ΙΣΑ έχει λάβει πολλές καταγγελίες από μέλη του, σχετικά με την αδυναμία των ιατρών να λάβουν την φαρμακευτική τους περίθαλψη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα μέλη μας τα οποία είναι συνεπή στις εισφορές τους και εξαιτίας αυτού το ΤΣΑΥ αποτελεί ένα από τα πιο βιώσιμα και εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακα τους επειδή οι φαρμακοποιοί δεν εκτελούν συνταγές του ταμείου σας, ήδη από 1-10-2012 με αποτέλεσμα τα μέλη μας, καθώς επίσης και οι οικογένειες τους να ταλαιπωρούνται ιδιαιτέρως.

Πρέπει δε να λάβετε υπόψη ότι η ως άνω κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται οι ιατροί λόγω περικοπών των μισθών τους, καθώς επίσης και εξαιτίας της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους από τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακα τους ιδιωτικά.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ως οφείλετε εκ του νόμου σύμφωνα με το ΠΔ 121/2008 παρ.5(ε) πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε για την διευθέτηση αυτού του σοβαρότατου προβλήματος, το οποίο μαστίζει τα μέλη μας, ήδη από την 1η Οκτωβρίου και για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια περαιτέρω θετική εξέλιξη.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                              ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ