ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526
Αθήνα – τηλ 210-3839770, fax 210-3839753
www.isathens.gr

                                                                  Αθήνα, 27.4.2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

 

     Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την απαγόρευση, μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο,  διαφήμισης, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών είτε δωρεάν είτε με εκπτώσεις και προφορές, καθώς και γενικότερα κάθε ενέργειας αθεμίτου ανταγωνισμού σε βάρος των μελών του ΙΣΑ. Η άμεση ή έμμεση διαφήμιση τόσο εκ μέρους των ίδιων των ιατρών όσο και εκ μέρους ιατρικών εταιρειών απαγορεύεται ρητά εκ του νόμου.

     Ο ΙΣΑ θα παρακολουθεί τέτοια φαινόμενα καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη για την προάσπιση του κύρους της ιατρικής και του ιατρικού σώματος εν γένει. Η υγεία δεν αποτελεί εμπορεύσιμο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας .

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ