Δημοσίευση άρθρων

Το Megamed.gr, συνεργάτης του Ε.Ε.Λ.Ι.Α., δημοσιεύει και φιλοξενεί δωρεάν τα άρθρα σας, επιστημονικά ή εκλαϊκευμένα (παλαιότερα και νέα) στα περιοδικά του και στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του, ώστε να είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Περιμένουμε και την πρόσφατη συγγραφική σας δραστηριότητα.

Πληροφορίες στο nosos@otenet.gr