Ζητούνται γαλλόφωνοι ιατροί ακτινολόγοι

Αναζητούμε γαλλόφωνους ιατρούς ακτινολόγους πρόθυμους να εργαστούν σε γαλλικές κλινικές.
Προϋποθέσεις: δεύτερος βαθμός ειδικότητας ή πρώτη ειδικότητα στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
30 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα τους στην γαλλική γλώσσα στο e-mail μας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:
0048 12 35 35 176
0048 605 62 41 62
Email: lina.voudala@interia.pl
helios.poland@interia.pl