Επιστολή ΙΣΑ προς ΔΣ Επιστημονικών Εταιρειών για συγκρότηση επιτροπής μελέτης συνταγογράφησης ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα

Προς

Τα Δ.Σ. όλων των   Επιστημονικών Εταιρειών

Αθήνα, 25.6.2012

 Αριθμ.Πρωτ. 30981

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Τον τελευταίο καιρό έχουν βγει στο φώς της δημοσιότητος ανακοινώσεις υπευθύνων του ΥΥΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, όπου οι Ιατροί κατηγορούνται για υπερσυνταγογράφηση. Ο Ι.Σ.Α επανειλημμένα έχει ζητήσει  από τους  κρατικούς φορείς την αποστολή καταστάσεων και αποδεικτικών στοιχείων για τους  Ιατρούς  που κατά το  ΥΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ υπερσυνταγογραφούν, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Παράλληλα έχει ζητήσει να θεσπιστούν κανόνες  βάσει  των οποίων  ένας  Ιατρός υπερσυνταγογραφεί. Δεδομένου  ότι  ουδεμία απάντηση  έχει  έρθει από τους κρατικούς φορείς  και  επειδή το θέμα αυτό είναι μείζονος σημασίας ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την μελέτη οδηγιών προς τα μέλη του για τους κανόνες συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα, τις οποίες θα αποστείλει στο ΥΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, για να πάψουν οι Ιατροί να είναι το εύκολο θύμα.

Κατόπιν των ανωτέρω  καλούμε την εταιρεία σας να μας ορίσει εκπρόσωπο για άμεση συνάντηση και δημιουργία επιτροπής που σε σύντομο χρονικό διάστημα να μελετήσει οδηγίες συνταγογράφησης προς τους  Ιατρούς  μέσα στα πλαίσια των διεθνών ανά ειδικότητα και πάθηση οδηγιών και της Ιατρικής Δεοντολογίας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                   ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ