Εξώδικη απάντηση του Ι.Σ.Α. στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά

Αθήνα, 19-10-2012

ΑΠ 33184

               

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΠΡΟΣ

Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ελ, Βενιζέλου αρ. 59 & Υψηλάντου), νομίμως εκπροσωπουμένου.

***********

Με έκπληξη παραλάβαμε την με αριθμ. πρωτ. 3540 εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση και επιφύλαξη, η οποία απευθύνεται και στο ΙΣΑ με ρητή μάλιστα αναφορά στο περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας. Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η πλήρης αδυναμία σας να κατανοήσετε όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το νόημα των όσων αναφέραμε.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι συμφωνεί απόλυτα στην ανάγκη μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Γι’ αυτό στηρίξαμε εξαρχής το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και γι’ αυτό θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια να εξυγιανθεί ο χώρος. Η ανάγκη όμως για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή όταν παραβιάζει βασικές αρχές της ιατρικής επιστήμης στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Παρενέβημεν με τις εν θέματι ανακοινώσεις μας με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, χωρίς βεβαίως κατ΄ ουδένα τρόπο να στρεφόμαστε κατά των φαρμακοποιών, τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες στην επίτευξη των στόχων του λειτουργήματος μας.

Διαμαρτυρηθήκαμε για την προχειρότητα του συστήματος και τα κενά στη νομοθεσία. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούν γενόσημα, υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος και η αξιολόγηση των μελετών βιοδιαθεσιμότητας γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια. Στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτική, ούτε η μελέτη βιοδιαθεσιμότητας ούτε και καμία άλλη κλινική μελέτη. Είναι υποχρεωτική μόνον η μελέτη βιοϊσοδυναμίας – και αυτή όχι πάντα. Η χρήση γενοσήμων, για τα οποία δεν υπάρχουν μελέτες βιοδιαθεσιμότητας, θέτει σε κίνδυνο την Υγεία και τη ζωή των ασθενών και αυξάνει αυτή καθ αυτή τη Φαρμακευτική Δαπάνη.

Το σύστημα κατακρίνουμε και όχι τους επαγγελματίες που καλούνται να το εφαρμόσουν.

«Ο θεράπων Ιατρός είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα επιλογής μεθόδου θεραπείας του ασθενούς, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης» και «Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται όπως χορηγούν τα εν τη ιατρική συνταγή αναγραφόμενα προϊόντα, απαγορευόμενης αυστηρώς της αντικαταστάσεως αυτών δι’ ετέρων προϊόντων». (άρθρου 23 του Π.Δ. 340/1993). Τα παραπάνω δεν αποτελούν απλώς νομοθετικές προβλέψεις, αλλά, για μας, αξιώματα στην ιατρική : κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς συνταγή και κανένας πλην του θεράποντος δεν μπορεί να τροποποιεί την ήδη χορηγηθείσα ιατρική συνταγή.

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για την αδυναμία σας να κατανοήσετε τα κρίσιμα εν προκειμένω ζητήματα, και για την εκ παραδρομής, ελπίζουμε, διαστρέβλωση των θέσεών μας.

 

Και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να μας συνδράμετε με όλες τις δυνάμεις σας, χωρίς προσκολλήσεις σε συμφέροντα του κλάδου, στον αγώνα μας για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας.