Εκδηλώσεις για Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στη Σουηδία

Το σουηδικό Eures σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ διοργανώνει την εκδήλωση Swedish Week στη Θεσσαλονίκη 24-25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn και στην Αθήνα 26-27 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Stanley.
Zητούνται γιατροί και νοσοκόμες διαφόρων ειδικοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή επικοινωνήστε στο παρακάτω email:
mia.myrgren@arbetsformedlingen.se