Ανακοίνωση για ιατρό στην Ι.Π. Καϊάφα

Ανακοίνωση για ιατρό στην Ι.Π. Καϊάφα